Pomocné vědy historické
nebo Archivnictví?

Bakalářské studium

Co u nás můžete studovat?

Nabízíme 2 studijní programy Pomocné vědy historické (PVH) a Archivnictví. Lze je studovat samostatně nebo vhodně kombinovat.

Jaké je studium PVH?

Zaměřené na pochopení, výklad a zpřístupnění historických pramenů. Seznámíte se s paleografií, diplomatikou a dalšími disciplínami. Rozvinete svou znalost cizích jazyků a starších dějin.

Jaké je studium Archivnictví?

Získání přehled české archivní síti. Budete v úzkem kontaktu s praxí. Rozšíříte své jazykové znalosti. Budete se věnovat novějším dějinám, státní správě a informačním technologiím.

Pro koho je určeno studium PVH?

Pro kohokoliv, kdo má rád historii, ale i dějiny umění, muzeologii či jiné humanitní a společenske vědy. Taktéž je určen pro toho, kdo přemýšlí o vědecké kariéře.

Jaké jsou hlavní vyučované předměty?

Cílem studia je získání zevrubné znalosti z jednotlivých pomocných věd historických a to s důrazem na diplomatiku, paleografii, sfragistiku a kodikologii. Důležitou součástí studia je Němčina a Latina.

Co všechno mě studium PVH naučí?

Především přečíst a pochopit historické texty. Používat jednotlivé disciplíny PVH při zpracování různých typů historických pramenů.  Pochopit souvislosti starších českých, obecných a právních dějin.

Co studiem získám?

 • naučíš se pracovat s historickými prameny a efektivně v nich vyhledávat informace
 • zlepšíš své znalosti cizích jazyků
 • naučíš se číst staré texty
 • získáš možnost studovat či pracovat v zahraničí
 • připravíš se na další navazující studium

Pro koho je studium archivnictví určeno?

Pro kohokoli, kdo má rád historii,  chtěl by se aktivně podílet na ochraně a uchovávání dokumentů o naší minulosti nebo ho zajímá problematika e-governmentu.

Jaké jsou hlavní vyučované předměty?

Kromě archivnictví, jehož výuka probíhá zčásti přímo v archivech, jsou důležitou součástí archivní praxe. Mezi základní předměty patří dějiny státní správy, paleografie a němčina.

Co všechno mě studium archivnictví naučí

Porozumět systému českých archivů a jejich základním činnostem. Zpracovávat archivní dokumenty. Pochopit fungování státní správy v historickém vývoji. Využívat informační technologie v archivní praxi.

Co studiem získám?

 • schopnost hledat informace a zpracovávat archivní dokumenty
 • využívat znalosti IT v archivní praxi
 • zkušenosti a kontakty s praxí
 • průpravu pro další navazující studium
 • možnost vycestovat na studijní či pracovní pobyt do zahraničí
 • zlepšíš své znalosti cizích jazyků 

Přijímací řízení

 • Přijímací zkoušky studijních programů Pomocné vědy historickéArchivnictví probíhají formou testů studijních předpokladů (TSP). Uchazeči a uchazečky nepíšou žádný oborový test.
 • Co se týče jazykových kompetencí, znalosti cizího jazyka nejsou nezbytné pro přijetí. Při studiu je pro Vás výhodou (nikoliv podmínkou) znalost němčiny.
 • Obecné informace k přijímacímu řízení na FF, informace k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám, formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky na základě SOČ ale také hodnoty percentilů posledního přijatého uchazeče (Výsledky přijímacího řízení), to vše naleznete níže po kliknutí na tlačítko Přijímačky.

Přijímačky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info