Dodatečné přijímací řízení 2019

8. 7. 2019

Bude vypsáno dodatečné přijímací řízení pro studijní programy archivnictví a pomocné vědy historické v bakalářském i navazujícím magisterském stupni.

Sledujte fakultní stránky.

Bakalářské studijní programy:

A) pomocné vědy historické
B) archivnictví

Přijímací řízení 2. kolo: Test studijních předpokladů

termín: 6. 9. 2019

Navazující magisterské studijní programy:

A) pomocné vědy historické
oborový test z paleografie (transkripce textu a teorie) a základů pomocných věd historických (diplomatika, kodikologie, sfragistika, heraldika a genealogie)
termín: 4. 9. 2019, 10:00

B) archivnictví
oborový test z z paleografie (transkripce textu), základů pomocných věd historických (diplomatika a kodikologie), dějin správy a archivnictví
termín: 4. 9. 2019, 10:00


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info