Magisterské studium

Organizace studia

 

Základní informace

Navazující magisterské programy Archivnictví a Pomocné vědy historické jsou prezenční a standardní doba studia je 2 roky. V každém z nabízených studijních programů je možné zvolit studijní plán jednooborový, hlavní a vedlejší. Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou.

 

 

 

Magisterská diplomová práce

Téma můžete navrhnout buď sami, nebo se inspirovat nabídkou jednotlivých školitelů. Někdy stačí jen pozorně poslouchat na přednáškách, vyučující často poznamenají, co by mohlo být zajímavým tématem závěrečné práce.

Nabídka témat diplomových prací

Zadání tématu magisterské diplomové práce

Zadání tématu závěrečné práce odevzdáte na sekretariátě ústavu nebo emailem na barova@phil.muni.cz nejpozději do 25.10. (obhajoba v lednu/únoru) a do 25.3. (obhajoba v červnu nebo září).

Formulář zadání ke stažení

Termíny odevzdání prací

Na základě odevzdaného Zadání tématu závěrečné práce vám bude založen archiv závěrečné práce v IS MUNI, do kterého se odevzdává elektronická verze práce. Diplomové práce se odevzdávají do 30. 4. (obhajoba v červnu) příp. do 30. 6. (obhajoba v září) nebo do 30. 11. (obhajoba v lednu/únoru).

Formální náležitosti magisterské diplomové práce

Pro magisterskou diplomovou práci je rozsah stanoven na minimálně 140 000 znaků. Do rozsahu práce se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Nezapočítává se seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení, poděkování. Číslování stránek je doporučeno od první stránky vlastního textu. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, označení jejího typu (magisterská diplomová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát.

Pokyny k úpravě závěrečné práce najdete zde: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Máte další otázky?

Ptejte se svého školitele nebo kontaktujte sekretářku pro studijní záležitosti paní Barovou.

Olga Barová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 3356
e‑mail:

Státní závěrečná zkouška

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Ke státní magisterské zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu nebo emailem na barova@phil.muni.cz, a to do 30. listopadu pro lednový/únorový termín zkoušek a do 30. dubna pro červnový/zářijový termín zkoušek.

Formulář přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínky přistoupení ke státní závěrečné zkoušce

Podmínkou přistoupení ke státní závěrečné magisterské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů (splnění podmínek kontrolní šablony studia) a přijetí magisterské diplomové práce (kromě vedlejšího studijního plánu).

Nejpozději 5 dnů před konáním státní závěrečné zkoušky student požádá studijní oddělení o elektronické potvrzení splnění podmínek studijního programu. Bez tohoto potvrzení není možné konat státní zkoušku.

Náplň státní závěrečné zkoušky

Pomocné vědy historické

Písemná část

Zahrnuje paleografii a ediční techniku.

Obhajoba diplomové práce

Tato část SZZ probíhá pouze v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Studenti vedlejšího studijního plánu závěrečnou práci neodevzdávají a neobhajují.

Student/ka členům komise stručně představí svoji práci (max. 10 min.). Je možné použít formu ppt prezentace. Poté jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student/ka reaguje na přečtené posudky a obhajuje práci. Následují případné dotazy oponentů a rozprava.

Ústní část

Zahrnuje diplomatiku a paleografii.

Archivnictví

Písemná část

Zahrnuje novověkou paleografii.

Obhajoba diplomové práce

Tato část SZZ probíhá pouze v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Studenti vedlejšího studijního plánu závěrečnou práci neodevzdávají a neobhajují.

Student/ka členům komise stručně představí svoji práci (max. 10 min.). Je možné použít formu ppt prezentace. Poté jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student/ka reaguje na přečtené posudky a obhajuje práci. Následují případné dotazy oponentů a rozprava.

Ústní část

Zahrnuje novověkou diplomatiku a archivní teorii a praxi.

V případě otázek neváhejte kontaktovat

Olga Barová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 3356
e‑mail:

Martina Maradová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 1582
e‑mail:
Staňte se součástí studentské sekce profesního spolku
Staňte se součástí studentské sekce profesního spolku

Kdo chce na vysoké škole žít, ne ji pouze přežít, ten se může na našem ústavu zapojit do aktivit studentského spolku. Je to dobrý způsob, jak získat nové dovednosti, praxi a taky poznat zajímavé lidi.

Rady, tipy a pomůcky

Seznam online časopisů
Bibliografie české a slovenské historiografie
Databáze zahraničních odborných článků
Digitální knihovna FF MU
Formuláře

Zde najdete jen formuláře, které jsou specifické pro ústav Pomocných věd historických a archivnictví.

Zadání diplomové práce

Přihláška SZZ

Všechny ostatní formuláře (žádost o různé stipendia, o uznání předmětu, změny formy studia, přerušení studia, atd) naleznete na stránkách FF MU v sekci Student a zaměstnanec.

Užiteční pomocníci

Pro efektivní vyhledávání informací pro Vás kolegové z Brněnské sekce České archivní společnosti sestavili seznam tzv. užitečných pomocníků. Naleznete v něm odkazy na webové stránky archivů, slovníků, paleografických příruček a mnoho dalších.

Spolková činnost

 

Na našem ústavu působí studentský spolek BSS ČAS (Brněnská studentská sekce České archivní společnosti), který se věnuje organizaci akcí pro studenty, odborným aktivitám, exkurzí nebo aktivní spolupráci s vyučujícími na zajímavých projektech ústavu. Buď aktivní a užij si univerzitní studium naplno a přidej se. Více informací naleznete zde.

Harmonogram posledního roku studia

 • Nejpozději v předposledním semestru studia si student zapíše předmět Seminář k magisterské diplomové práci I.

 • Nejpozději v posledním semestru studia si student zapíše předměty Seminář k magisterské diplomové práci II. V semestru kdy hodlá obhajovat ZP a podstoupit SSZ si zapíše předměty Magisterská diplomová práce a Státní závěrečná zkouška magisterská.

 • Do 20. března (obhajoba v červnu nebo září) nebo do 20. října (obhajoba v únoru) odevzdat na sekretariát ústavu formulář se Zadáním témat diplomových (oborových) prací (viz formuláře).

 • Do 30. dubna odevzdat na sekretariát:

  • papírovou verzi diplomové práce (2 exempláře v pevné vazbě) a nahrát elektronickou verzi do archivu závěrečných prací
  • přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (viz formuláře)

  Pro zářijový termín SZZ je potřeba splnit totéž do 30. června.

  Pro SZZ v únoru je potřeba splnit totéž do 30. listopadu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info