Magisterské studium

Organizace studia

Magisterské jednooborové studium je dvouleté a posluchači mají za povinnost získat absolvováním povinných oborových předmětů 53 kreditů, 20 kreditů získají absolvováním seminářů k magisterské diplomové práci I a II, 30 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů, 4 kredity získají absolvováním cizího jazyka pro odborné a akademické účely na úrovni B2.

Z volitelných oborových předmětů (výběrové kurzy) splní 3 předměty. Vedle toho si lze jako volitelné zapsat zbývající kurzy povinně volitelné či volitelné nebo kurzy oboru PVH, či dalších historických věd zejména s kódy HIB, popřípadě z celofakultní nebo celouniverzitní nabídky. Celkem je potřeba získat 120 kreditů.

Více informací o povinných, povinně volitelných, volitelných predmětech  doporučeném studijním plánu pro navazující magisterské studium jednooborové a dvojoborové naleznete pod níže uvedenými odkazy:

Předměty - Pomocné vědy historické

Předměty - Archivnictví

 

 

V případě otázek neváhejte kontaktovat

Olga Barová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 3356
e‑mail:

Martina Maradová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 1582
e‑mail:
Staňte se součástí studentské sekce profesního spolku
Staňte se součástí studentské sekce profesního spolku

Kdo chce na vysoké škole žít, ne ji pouze přežít, ten se může na našem ústavu zapojit do aktivit studentského spolku. Je to dobrý způsob, jak získat nové dovednosti, praxi a taky poznat zajímavé lidi.

Rady, tipy a pomůcky

Formuláře

Zde najdete jen formuláře, které jsou specifické pro ústav Pomocných věd historických a archivnictví.

Zadání diplomové práce

Přihláška SZZ

Všechny ostatní formuláře (žádost o různé stipendia, o uznání předmětu, změny formy studia, přerušení studia, atd) naleznete na stránkách FF MU v sekci Student a zaměstnanec.

Užiteční pomocníci

Pro efektivní vyhledávání informací pro Vás kolegové z Brněnské sekce České archivní společnosti sestavili seznam tzv. užitečných pomocníků. Naleznete v něm odkazy na webové stránky archivů, slovníků, paleografických příruček a mnoho dalších.

Spolková činnost

 

Na našem ústavu působí studentský spolek BSS ČAS (Brněnská studentská sekce České archivní společnosti), který se věnuje organizaci akcí pro studenty, odborným aktivitám, exkurzí nebo aktivní spolupráci s vyučujícími na zajímavých projektech ústavu. Buď aktivní a užij si univerzitní studium naplno a přidej se. Více informací naleznete zde.

Harmonogram posledního roku studia

 • Nejpozději v předposledním semestru studia si student zapíše předmět Seminář k magisterské diplomové práci I.

 • Nejpozději v posledním semestru studia si student zapíše předměty Seminář k magisterské diplomové práci II. V semestru kdy hodlá obhajovat ZP a podstoupit SSZ si zapíše předměty Magisterská diplomová práce a Státní závěrečná zkouška magisterská.

 • Do 20. března (obhajoba v červnu nebo září) nebo do 20. října (obhajoba v únoru) odevzdat na sekretariát ústavu formulář se Zadáním témat diplomových (oborových) prací (viz formuláře).

 • Do 30. dubna odevzdat na sekretariát:

  • papírovou verzi diplomové práce (2 exempláře v pevné vazbě) a nahrát elektronickou verzi do archivu závěrečných prací
  • přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (viz formuláře)

  Pro zářijový termín SZZ je potřeba splnit totéž do 30. června.

  Pro SZZ v únoru je potřeba splnit totéž do 30. listopadu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info