Doktorské studium Pomocných věd historických

Jaké je Ph.D. studium Pomocných věd historických?

„Zvolila jsem doktorské studium PVH, protože kombinuje poznatky nejen z historie, ale také společenských a přírodních věd. Naučí rozpoznat míru autentičnosti pramene a hodnotu v něm obsažené informace, což je v dnešní postfaktické době více než potřeba.“

Monika, studentka PVH

Jak projít příjímacím řízením?

 • Seznámit se s charakteristikou pracoviště a jeho výzkumem

  Uchazečkám a uchazečům o studium se před podáním přihlášky ke studiu a zahájením příjímacího řízení doporučuje seznámit se s výzkumem na pracovišti a jeho profilem. Více informací naleznete v sekci O nás.

 • Vyhledat a kontaktovat potencionálního školitele

  Uchazeči o studium si zpravidla před podáním přihlášky vyhledají možného školitele, se kterým konzultují téma dizertační práce a obsah projektu. Seznam školitelů naleznete zde. Další školitelé z různých pracovišť jsou dle potřeby schvalováni Vědeckou radou FF pro konkrétní doktorandy a témata dizertací.

 • Podat přihlášku

  Přijímací řízení do doktorských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči podávají elektronické přihlášky vždy od února do dubna (pro zahájení studia od podzimního semestru) a od září do listopadu (pro zahájení studia od jarního semestru).

 • Pošlete potřebné materiály

  K přímacímu řízení je nutno dodat níže uvedené podklady a to vždy v tištěné formě na adresu Oddělení pro přijímací řízení FF MU (Arna Nováka 1, 602 00 Brno).

   • životopis
   • projekt dizertační práce
   • úředně ověřená kopie diplomu včetně nostrifikace, je-li diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (pokud již uchazeč je absolventem magisterského studia; absolventi MU dodají neověřenou kopii)
   • případný soupis publikační činnosti
 • Připravit se na přijímací zkoušku

  Přijímací zkouška do doktorského studia je ústní a má zpravidla následující obsah:

   • představení a zdůvodnění projektu dizertační práce
   • míra připravenosti pro vědecké studium
   • představa o hlavních směrech vlastního studia daného oboru
 • Jít na zkoušku

  Termíny ústních přijímacích zkoušek naleznete ve své e-přihlášce nebo na stránkách FF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info