Týden humanitních věd na Ústavu PVH a archivnictví

13. 11. 2017

Bez popisku

Monografie Lukáše Reitingera vychází z doktorské práce, která získala 2. místo v soutěži o Cenu děkana FF MU. Nejedná se o klasickou biografii, ale o řadu analytických sond do Vratislavovy domácí a zahraniční politiky, s důrazem na jeho panovnickou moc. V mnoha ohledech je kniha velmi objevná, protože novou optikou nahlíží dobu druhé poloviny 11. století s důrazem na dobové rituály moci, královskou reprezentaci, rodovou a dědickou politiku, včetně kapitol o územní a mocenské expanzi.  Po úvodní autorově přednášce bude následovat debata, která přejde do neformálního posezení všech zúčastněných.

Bez popisku

Příběh cesty M. Jana Husa do Kostnice, jeho uvěznění, odsouzení a upálení je všeobecně známý. Každý také ví, že Hus do Kostnice cestoval na základě průvodního listu římského krále Zikmunda Lucemburského a že jeho smrt byla už současníky vnímána jako porušení daného slova. Historikové se však dodnes neshodují, jaké motivy Zikmunda k pozvání Husa na koncil vedly, jakou roli sehrál v Husově procesu a co pro něj nakonec znamenala mučednická smrt reformátora na hranici. Petr Elbel se pokusí představit nový pohled na celou kauzu, z nějž poslední Lucemburk nevychází zrovna nejlépe...


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info