Ústav pomocných věd historických a archivnictví získal dva prestižní granty

4. 12. 2018

Bez popisku

Řešení konfliktů v pozdním středověku

Dr. Klára Hübnerová získala v roli spoluřešitelky grant na výzkum konfliktů ve střední Evropě v dlouhém 15. století. Hlavním řešitelem je Dr. Pavel Soukup z Centra medievistických studií. Se svým týmem se bude Dr. Hübnerová věnovat konfliktům spojeným s jednotlivými členy lucemburské dynastie. Zaměří se především na vztahy Václava IV. a Joštem a Zikmundem a bude zkoumat jejich roli v konfliktech a diplomatických jednáních napříč kontinentem od Uher až po Švýcarsko a Regnum Italiae. V neposlední řadě bude studovat finanční stránku konfliktu a roli krále jako arbitra ve sporech.

From Performativity to Institutionalization: Handling Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication)
(grant EXPRO; doba řešení 5 let; objem 46,5 mil Kč z toho na MU 17,7 mil. Kč)
V programu EXPRO bylo v celé oblasti humanitních a sociálních věd podpořeno pouze 8 projektů!

Šedé eminence na pozdně středověkých dvorech

Dr. Petr Elbel získal mezinárodní česko-rakouský projekt, který bude řešit ve spolupráci s Rakouskou akademií věd. Bude zkoumat roli „šedých emininencí“ v neformálním rozhodování na pozdně středověkých panovnických dvorech. Vedle výzkumu rozhodovacích procesů na dvorech se zaměří také na vybrané osobnosti, které se pohybovaly v pozadí panovnických rozhodnutí. Například Kašpara Šlika, který byl kancléřem tří římských králů (Zikmunda Lucemburského, Albrechta II. a Fridricha III.) nebo Zikmunda Hulera, podkomořího krále Václava IV., který za svůj vliv nakonec zaplatil smrtí.

GREMIA: Grey Eminences in Action: Personal Structures of Informal Decision-Making at Late Medieval Courts
(česko-rakouské projekty GAČR-FWF; doba řešení 3 roky; objem cca 4. mil Kč na tým MU)
Tento projekt je jedním ze dvou podpořených projektů z oblasti humanitních věd v tomto programu v roce 2018 (celkem bylo podpořeno pouze 10 projektů)!

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info