36. archivní čtvrtek

  • 3. listopadu 2022
    16:00
  • Učebna B2.33 v areálu FF MU na Arna Nováka
Bez popisku

Přednáška představí projekt specifického výzkumu zaměřený na brněnskou poloprofesionální a ochotnickou činnost divadelních spolků v období těsně předcházejícímu nacistické okupaci, pro něž se vžil termín Druhá republika (1. 10. 1938 - 15. 3. 1939) a na období spjaté s existencí Protektorátu Čechy a Morava (16.3. – 8./9. 5. 1945). Interdisciplinární čtyřčlenný tým složený ze studentů teatrologie, historie a pomocných věd historických a archivnictví se věnuje pěti souborům působícím na území města Brna ve sledovaném období – Rampa, Sjednocení – Medlánky, Svatoboj Husovice, Bratrství Královo pole a Dagmar – Žabovřesky. Výzkum se metodologicky opírá o dvě fáze, první heuristickou, spojenou s archivním výzkumem a rešeršemi dobových periodik, a o druhou klasifikační či výstupní, jež zahrnuje vznik karty souboru, základní jednotky obsahující veškeré informace o daném uskupení, která by se měla stát základní jednotkou pro budoucí mapu divadelní sítě v Brně. Projekt zároveň testuje výzkumné možnosti. Jeho cílem je vytvoření adekvátního metodologického postupu, jež by umožnil adekvátně zkoumat poloprofesionální a ochotnickou divadelní sféru v různých obdobích

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info