Archivy a jejich tajemství

  • 6. října 2023
    18:00
  • Arne Nováka 1, FF MU, budova B2
Bez popisku

20:00 Proč je vatikánský archiv tajný?
B2.13: popularizační přednáška doc. Tomáše Černušáka
O Vatikánském tajném (dnes apoštolském) archivu se vypráví mnoho legend. Faktem zůstává, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších archivů na světe, jehož dokumenty jsou důležité pro poznání dějin takřka každé země. Jeho zpřístupnění odborné veřejnosti v roce 1881 papežem Lvem XIII. znamenalo výrazný předěl pro zkoumání historie.

Bez popisku

20:45 Polyfonie vatikánských archivů 15. století
Foyer B2: hudební vystoupení pod vedením doc. Vladimíra Maňase
Malý koncert z Kodexu Chigi z Vatikánské knihovny, který je dnes už kompletně online dostupný.

Bez popisku

21:00 In secreto: utajení informací v diplomatické praxi pozdního středověku
B2.13: popularizační přednáška Dr. Ondřeje Schmidta
Svět diplomacie byl vždy do jisté míry světem tajemství. Období pozdního středověku zaznamenalo dynamický rozvoj nových forem diplomatické praxe: dochází k zintenzívnění komunikace mezi evropskými mocnostmi, transformaci diplomatického personálu, explozi písemné agendy. Naznačené trendy s sebou ale zároveň nesou nutnost lépe ochránit komunikační kanály. Přednáška se na konkrétních příkladech pokusí odpovědět na otázku, jaké způsoby využívali knížata, republiky a jejich diplomaté k utajení citlivých informací. Výklad se zaměří především na prostředí severní Itálie 14. a 15. století, které se stalo jakousi „laboratoří“ diplomatické praxe, ale bude naznačeno i srovnání se situací v zaalpských zemích.

Bez popisku

21:45 Hudebník jako kosmopolita a James Bond renesanční Evropy
B2.13: popularizační přednáška doc. Vladimíra Maňase
Trojlístek hudebníků Petrus Alamire, John Dowland a Nicolaus Zangius lze chápat jako raný příklad agentů, plnících své tajné mise na různých panovnických dvorech. Předurčoval je k tomu jejich častý pohyb napříč Evropou a kontakty s mnoha mocnými. Osudy těchto hudebníků budou proto krátce přiblíženy s ohledem na utajenou část jejich kariéry.

Bez popisku

22:30 Skrytá tvář kláštera: pijácké písně
podzemní garáže: hudební vystoupení pod vedením doc. Vladimíra Maňase
Z období středověku a renesance pocházejí chorální i vícehlasé zpěvy převážně z prostředí klášterů a škol, které se týkají jídla a pití.

Bez popisku

18:30-24:00 Doprovodný program, ukázky, workshopy
Foyer B2: Co vše se ukrývá v archivních kartonech?
B2.11: Luštění brněnských chronogramů
rajský dvůr za foyer B2: Záhada středověkého náhrobku

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info