Konference "Paměť země"

 • 6. – 8. listopadu 2019
  • Středa 6. listopadu 2019, Moravský zemský archiv
  • Čtvrtek 7. listopadu 2019, Nová radnice
  • Pátek 8. listopadu 2019, FF MU, aula (C33)
   

Podrobný program ke stažení ZDE.

U příležitosti několika výročí spojily své síly dva přední brněnské archivy (Moravský zemský archiv, Archiv města Brna), dvě vysokoškolská pracoviště (Historický ústav a Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU) a jeden starobylý spolek (Matice moravská), aby uspořádaly ve dnech 6. – 8. listopadu 2019 v Brně konferenci s názvem „Paměť země“.

Přihlásit se můžete ZDE.

Bez popisku
Bez popisku

Středa 6. listopadu 2019, Moravský zemský archiv
Archivy, muzea, spolky a osobnosti v dlouhém 19. století

 • Vytváření sítě vědecké komunikace na Moravě (Jiří Malíř)
 • Cesty moravské archeologie 1846–1946 (Petr Kostrhun)
 • Význam církevních institucí na Moravě pro rozvoj vědeckého bádání (Jindřich Zdeněk Charouz)
 • Archivy a rozvoj historické vědy na Moravě (Richard Mahel)
 • Země a muzeum: situace Moravy v 19. století (Pavel Šopák)
 • Význam Matice moravské a jejího časopisu pro vědecké bádání na Moravě (Bronislav Chocholáč)
 • Počátky historické vědy na Moravě (Milan Řepa)

Čtvrtek 7. listopadu 2019, Nová radnice
Historické vědy v rozbouřeném 20. století

 • Historie, historici a Masarykova universita v Brně (Tomáš Borovský)
 • Počátky společností a institucí pro rozvoj vědy na Moravě (Dušan Uhlíř)
 • Role archivářů v univerzitní výuce PVH a archivnictví (Stanislav Bárta)
 • Muzejnictví a historické vědy. Brněnská muzea a jejich vědecké aktivity v období krátkého 20. století (Otakar Kirsch)
 • Na cestě od národopisu k etnologii: konstanty a inovace etnologických výzkumů brněnské etnologické školy ve 20. století (Daniel Drápala)
 • Reflexe archivů ve 20. století (Karel Chobot)
 • Vztah městského archivu a Masarykovy univerzity na příkladu Jaroslava Dřímala (Ludmila Sulitková)
 • Brno v minulosti a dnes – 60 let vydavatelské činnosti Archivu města Brna (Radana Červená)
 • Kontroverzní výklad (českých) dějin ve veřejném prostoru. Bretholzovy brněnské přednášky v letech 1919 – 1920 (Jiří Němec)
 • Podíl MZA na přípravě Výstavy soudobé kultury v Československu (Leoš Pecha)
 • Jiří Radimský a přeměny archivnictví v jeho době (Petr Sychra)
 • Římská stopa moravských archivářů (Tomáš Černušák)

Společenský večer s cimbálovou muzikou v Rytířském sále Nové radnice

Pátek 8. listopadu 2019, FF MU
Role paměťových institucí v současnosti (i budoucnosti)

 • Archivy a edice. K možnostem edičního zpřístupňování pramenů (Dalibor Janiš – Jana Janišová)
 • Výstavní prezentace v archivech (Petr Elbel)
 • Archiv města Brna mezi úřadem a paměťovou institucí (Libor Blažek)
 • Dotýkat se exponátů dovoleno! Reflexe muzejního výstavnictví a muzejní pedagogiky na přelomu 20. a 21. století (Lucie Jagošová)
 • Knihovna jako paměťová instituce (Jiří Dufka)
 • Paměť na totalitní režimy (Tomáš Dvořák)


Konferenci uzavře kulatý stůl na téma „Role archivů ve společnosti“

(diskutující Martina Bolom-Kotari, Lucie Křížová, Petr Mlsna, Karel Müller)

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info