Scriptorium Brunense 2023

  • 26. – 30. června 2023
  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1

Abstrakty seminářů

Pomocné vědy historické jsou „kufříkem s nářadím“ v rukou historika na jeho cestách napříč časem. V kufříku se ukrývá deset větších a několik menších historických disciplín, které se zrodily společně s moderní historickou vědou a tvoří soubor vědeckých metod a „řemeslných“ dovedností nezbytných pro práci s historickými prameny.

Kurzy letní školy pomocných věd historických mají dvě úrovně.
V první úrovni představíme jednotlivé pomocné vědy historické „začátečníkům“: gymnaziálním studentům se zájmem o studium historie, univerzitním studentům různých oborů, ale také studentům nižších ročníků historických věd, kteří se chtějí o pomocných vědách historických dovědět něco více.
Druhá úroveň bude určena zkušenějším, kteří si budou moci prohloubit své znalosti a dovednosti na zajímavých ukázkách historických pramenů. Tato úroveň je určena pokročilejším studentům historických věd, absolventům i doktorandům, ale také pracovníkům paměťových institucí, kteří si chtějí rozšířit své obzory.
Ve druhé úrovni si můžete vybrat přednášky se zaměřením na středověk či raný novověk. Navíc bude možné zvolit paralelní program v angličtině.

Ceny za letní školu:

Přihlášení a platba do 15. dubna 2023
cena 2.250,-
pro členy České archivní společnosti 2.000,-
pro studenty 1.800,-
pro studenty členy České archivní společnosti 1.600,-
Přihlášení a platba po 15. dubnu 2023
cena 2.400,-
pro studenty 1.950,-
Pro bližší informace kontaktujte paní Barovou, barova@phil.muni.cz

Registrace pro studenty

Registrace pro studenty členy České archivní společnosti

Výběr z programu:

Zlatá bula sicilská a její sestry (Petr Elbel)
Erb a pečeť v kultuře středověku (Tomáš Krejčík/Lukáš Führer/Petr Houzar)
Od rukopisu k tištěné knize (Lukáš Führer/Jiří Dufka)
Sláva pražského groše (Dagmar Grossmannová)

Přibík Pulkava a jeho kronika: mezi naukou o pramenech a digital humanities (David Kalhous/Jan Odstrčilík)
Počátky městských knih v Brně (Dalibor Havel)
Není herbář jako herbář. Středověké texty o léčivých rostlinách a jejich rukopisná specifika (Dana Stehlíková)
Čeští a moravští klerici u papežské kurie v pozdním středověku (Ondřej Schmidt)

Kláštery v českých zemích v době konfesionalizace: mezi úpadkem a obnovou (Tomáš Černušák)
Z právní praxe města Brna ve středověku a raném novověku (Lenka Šmídová Malárová)
Proměna šlechtické pečeti v raném novověku (Tereza Dlesková)
Jak se neztratit v lese raně novověkých spisů (Zbyněk Sviták)

Late Medieval Private Charters (Karel Hruza)
Illuminated Italian manuscripts for King Matthias Corvinus (Maria Theisen)
Codex 2 of Brno City Archives (Maria Theisen/Karel Hruza)
Digital vs. Analog Narrations about People and Lands: Map-Image-Text Topographies (Eva Chodějovská)
Humanists and Humanistic Script in the Reign of Emperor Frederick III (Daniel Luger)

Kompletní program ke stažení

Zpracování a ochrana osobních údajů.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info