Profil ústavu

Ústav pomocných věd historických a archivnictví patří k předním edičním pracovištím v České republice navázaným na mezinárodní výzkum. K jeho hlavním úkolům patří zpracování diplomatického materiálu přemyslovského období v rámci edice Český diplomatář (Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae), příprava regestové edice listin a listů Zikmunda Lucemburského pro mezinárodní ediční podnik Regesta Imperii, studium novověké diplomatiky a správy (úřední prameny k moravským dějinám 17.–19. století), příprava edic literárních a epigrafických památek.

Více o vědeckých aktivitách

Bez popisku

Mezinárodní spolupráce

Studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí

zjistěte více

Historie ústavu

Pomocné vědy historické byly na FF MU původně součástí oboru historie. Jejich výuka byla zajišťována nejprve Václavem Vojtíškem a od roku 1925 Václavem Hrubým. Následně ji převzal Jindřich Šebánek a pomocné vědy historické se staly základní součástí studia archivnictví, které je jako samostatný obor realizováno od roku 1949. Od roku 1991 je otevřen obor pomocné vědy historické zajišťující průpravu pro náročnou ediční práci. Původní zaměření pracoviště na přemyslovskou diplomatiku bylo postupně rozšiřováno o další témata (kodikologie, epigrafika, novověká diplomatika, dějiny správy a císařská diplomatika).

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info