Pomocné vědy historické
nebo Archivnictví?

Bakalářské studium

Co u nás můžete studovat?

Nabízíme 2 studijní programy Pomocné vědy historické (PVH) a Archivnictví. Lze je studovat samostatně nebo vhodně kombinovat.

Jaké je studium PVH?

Zaměřené na pochopení, výklad a zpřístupnění historických pramenů. Seznámíte se s paleografií, diplomatikou a dalšími disciplínami. Rozvinete svou znalost cizích jazyků a starších dějin.

Jaké je studium Archivnictví?

Získání přehled české archivní síti. Budete v úzkem kontaktu s praxí. Rozšíříte své jazykové znalosti. Budete se věnovat novějším dějinám, státní správě a informačním technologiím.

Pro koho je určeno studium PVH?

Pro kohokoliv, kdo má rád historii, ale i dějiny umění, muzeologii či jiné humanitní a společenske vědy. Taktéž je určen pro toho, kdo přemýšlí o vědecké kariéře.

Jaké jsou hlavní vyučované předměty?

Cílem studia je získání zevrubné znalosti z jednotlivých pomocných věd historických a to s důrazem na diplomatiku, paleografii, sfragistiku a kodikologii. Důležitou součástí studia je Němčina a Latina.

Co všechno mě studium PVH naučí?

Především přečíst a pochopit historické texty. Používat jednotlivé disciplíny PVH při zpracování různých typů historických pramenů.  Pochopit souvislosti starších českých, obecných a právních dějin.

Co studiem získám?

 • naučíš se pracovat s historickými prameny a efektivně v nich vyhledávat informace
 • zlepšíš své znalosti cizích jazyků
 • naučíš se číst staré texty
 • získáš možnost studovat či pracovat v zahraničí
 • připravíš se na další navazující studium

Pro koho je studium archivnictví určeno?

Pro kohokoli, kdo má rád historii,  chtěl by se aktivně podílet na ochraně a uchovávání dokumentů o naší minulosti nebo ho zajímá problematika e-governmentu.

Jaké jsou hlavní vyučované předměty?

Kromě archivnictví, jehož výuka probíhá zčásti přímo v archivech, jsou důležitou součástí archivní praxe. Mezi základní předměty patří dějiny státní správy, paleografie a němčina.

Co všechno mě studium archivnictví naučí

Porozumět systému českých archivů a jejich základním činnostem. Zpracovávat archivní dokumenty. Pochopit fungování státní správy v historickém vývoji. Využívat informační technologie v archivní praxi.

Co studiem získám?

 • schopnost hledat informace a zpracovávat archivní dokumenty
 • využívat znalosti IT v archivní praxi
 • zkušenosti a kontakty s praxí
 • průpravu pro další navazující studium
 • možnost vycestovat na studijní či pracovní pobyt do zahraničí
 • zlepšíš své znalosti cizích jazyků 

Přijímací řízení

 • Přijímací zkoušky studijních programů Pomocné vědy historickéArchivnictví probíhají formou ústního pohovoru.
 • Co se týče jazykových kompetencí, znalosti cizího jazyka nejsou nezbytné pro přijetí. Při studiu je pro Vás výhodou (nikoliv podmínkou) znalost němčiny.
 • Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete pod tlačítky níže v záložce Podmínky přijetí.

Archivnictví Pomocné vědy historické

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info