Pomocné vědy historické
nebo Archivnictví?

Máš bakaláře a nevíš, co dál? Podle výzkumů se investice do dalšího vzdělání vyplatí. Vyber si Pomocné vědy historické nebo Archivnictví. Nezáleží na tom, zda jsi získal bakalářské vzdělání v těchto programech. Je možné navázat i na předchozí studium historie, muzeologie, dějin umění či jiných příbuzných oborů. Vylepši svou výchozí pozici na pracovním trhu v rámci historických profesí a přihlas se k nám!

Pro koho je studium PVH určeno?

Pro kohokoliv, kdo má rád historii, ale i dějiny umění, muzeologii či jiné humanitní a společenské vědy. Taktéž je určen pro toho, kdo přemýšlí vědecké kariéře.

Na co se u magisterského studia PVH klade důraz?

Na podporu mladých kolegů a kolegyň ve studiu a výzkumu. O tom svědčí nejen široké spektrum volitelných předmětů, které se mění podle novinek v oboru, ale také mnoho aktivit současných studentů a studentek (zapojení do projektů na ústavu i univerzitě, psaní knih, spolková činnost).

Co ze mně bude až dostuduji PVH?

Odborník na zpracování všech typů historických pramenů, můžeš působit v různých výzkumných institucích. Uplatnit se ale můžeš také v na vybraných pozicích v archivech, muzeích, galeriích či knihovnách.

Pro koho je studium Archivnictví určeno?

Pro kohokoli, kdo má rád historii,  chtěl by se aktivně podílet na ochraně a uchovávání dokumentů o naší minulosti nebo ho zajímá problematika e-governmentu.

Na co se u magisterského studia Archivnictví klade důraz?

Na poznání teorie i praxe současného českého archivnictví a informačních technologií nezbytných pro archivní praxi. Po studiu jsou absolventi perfektně připraveni na pracovní pohovory. O úspěchu našich studentů svědčí jejich bohaté zastoupení v archivech a jiných státních institucích. 

Co ze mně bude až dostuduji Archivnictví?

S největší pravděpodobností archivář ve všech typech archivů. Ale uplatnit se můžeš také ve spisovnách, administrativě, státní správě a samosprávě, případně v příslušných odděleních muzeí, galerií či knihoven.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do magisterských studijních programů probíhá dvakrát ročně: uchazeči a uchazečky podávají elektronické přihlášky vždy od února do dubna (pro zahájení studia od podzimního semestru) a od září do listopadu (pro zahájení studia od jarního semestru).

Bez popisku
Bez popisku

Komu bude přijímací zkouška prominuta?

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečkám/čům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku na FF MU z oboru/programu Archivnictví pro studium Archivnictví a z oboru/programu Pomocné vědy historické pro studium Pomocných věd historických.

Na koho se vztahuje povinnost absolvovat přijímací zkoušky?

Povinnost absolvovat přijímací zkoušky se vztahuje na

  • uchazečky a uchazeče, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru/programu Pomocné vědy historické nebo Archivnictví na FF MU s prospěchem uspokojivým (D) a vyhovujícím (E)
  • uchazečky a uchazeče, kteří jsou absolventi bakalářského studia stejného nebo jiného studijního oboru/programu jiného pracoviště

Z čeho se skládá přijímací zkouška pro studium PVH?

Ústní oborová zkouška se skládá z paleografie (četba textů) a základů pomocných věd historických (sfragistika, heraldika, kodikologie a česká středověká diplomatika).

Z čeho se skládá přijímací zkouška pro studium Archivnictví?

Ústní oborová zkouška se skládá z paleografie (četba textů), základů diplomatiky, archivnictví a dějin správy.

Literatura na přijímací zkoušky

„Široká paleta výzkumných témat, vysoká šance na uplatnění, propojení teorie s praxí - to jsou pomocné vědy historické a archivnictví!“

Monika, studentka PVH

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info