Tomáš Černušák

„Prameny raného novověku i dějiny archivnictví nám nabízejí množství otázek a témat k výzkumu. Překonejme spolu překážky jazyka, písma i historického kontextu k jejich pochopení.“

Tomáš Černušák

Doc. Tomáš Černušák vede diplomové práce zaměřené na diplomatiku a dějiny církevních institucí v raném novověku a dějiny archivů a archivnictví.

Návrhy témat a okruhů naleznete zde

Dalibor Havel

„Spolehlivě a kriticky vydávat středověké prameny neztrácí svou přitažlivost ani v éře digitalizace.“

Dalibor Havel

Doc. Dalibor Havel vede diplomové práce zaměřené na paleografickou a diplomatickou analýzu vybraného pramene a jeho edičního zpřístupnění.

Konkrétní návrhy témat naleznete zde

David Kalhous

„Porozumět historickým pramenům znamená vzít do úvahy kromě textu i jejich materiální stránku, kodikologii a paleografii, a také respektovat jejich kontext.“

David Kalhous

Doc. David Kalhous vede diplomové práce zaměřené na analýzu narativní i diplomatických pramenů raného a vrcholného středověku a jejich historiografii

Návrhy témat a okruhů naleznete zde

„Prameny odhalí svá tajemství jen připraveným. Pojďte je odkrývat společně. Třeba nám bude přát i štěstí.“

Tomáš Krejčík

Prof. Tomáš Krejčík vede nejčastěji diplomové práce zaměřené na sfragistiku, heraldiku, nobilitační a erbovní listiny či dějiny konkrétních moravských šlechtických rodů.

Návrhy témat naleznete zde

Zbyněk Sviták

„Nabízím vedení prací z diplomatiky, historické topografie a dějin správy. Můžete také zvolit přípravu edice.“

Zbyněk Sviták

Doc. Zbyněk Sviták vede nejčastěji diplomové práce z oblasti diplomatiky období novověku.

Okruhy možných témat naleznete zde

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info