Pracovní pobyty Erasmus+

   (Innsbruck)

Praktická stáž přes program Erasmus+ NENÍ závislá na interinstitucionálních smlouvách, stáž musí být vždy předem domluvena a potvrzena. Naši studenti mají dvě možnosti – zvolit si některou z partnerských institucí nebo si praxi domluvit samostatně v jakékoliv jiné instituci v oboru. První možnost přináší zjednodušený přístup k zahraničním praxím a stipendiím, avšak v omezeném počtu archivů. Jestli se student rozhodne pro druhou možnost, tedy domluvy praxe s jinou evropskou institucí, musí mít domluvený pracovní plán, se kterým se uchází o stipendium. Na stáž je možné hlásit se od druhého semestru bakalářského studia na dobu min. 2 a max. 12 měsíců.

Nejbližší uzávěrka podávání přihlášek ke stážím: 17. května 2018 (se začátkem praxe od 2.7.), pak 12. července (od 3.9.) a 8. listopadu (od 2.1.2019)

Chci se přihlásit na Erasmus+

Nabídka partnerských institucí

V akademickém roce 2018/2019 máte možnost vycestovat za praxí na jednu ze šesti odborných institucí v Rakousku nebo severní Itálii. Vyberte si svou oblíbenou destinaci klikem v pásmu fotek nebo si instituce srovnejte na jedném místě:

Více o partnerských institucích >>

„Dodnes vzpomínám na celé ty dva měsíce s nadšením a troufám si dokonce říct, že se mi nechtělo tak milé prostředí vůbec opouštět. Velmi mě mrzí, že tato praxe netrvala déle.“

Více zkušeností

Sabina, Tiroler Landesarchiv Sabina, Tiroler Landesarchiv

Proč si vybrat partnerské instituce?

Největší výhodou je jisté přiznání stipendia od CZS MU, které se jinak negarantuje. Díky komunikaci přes ústav je předpřipraven pracovní plán, čím zájemcům o stáž odpadá část papírování s pobytem. Kromě toho ve většině institucí již naši studenti pracovali, tedy máme informace z první ruky :)

Základní informace

Podmínky účasti

Každý uchazeč musí být v době výjezdu prezenčním studentem minimálně ve 2. ročníku bakalářského studia (přihlásit se může již od 1. ročníka), splňovat jazykové požadavky na hostitelské univerzitě a získat minimálně 20 ECTS kreditů za semestr studia nebo poměrně dle délky.

Studenti se musí hlásit do předpokládaného stupně studia v daném semestru. Více ve Kvalifikačních podmínkách.

Přihláška

Zájemce o zahraniční praxi se může přihlásit přes elektronickou přihlášku, ve které k osobním údajům dokládá pracovní plán, reference vyučujícího a motivační dopis. Výběr stipendistů probíhá 4x ročně Centrem zahraniční spolupráce, v potaz můžou být kromě kvality plánu brány i dosavadní studijní výsledky. V případě úspěšné nominace CZS si student sám vybavuje všechny nezbytnosti spojené s pobytem jako pojištění, ubytovaní (partnerské instituce můžou být nápomocné) atd.

Jazyk

Při odjezdu  na stáž by měl uchazeč splňovat minimální úroveň cizího jazyka, obvykle B2 - pokročilý, vše ale záleží na dohodě s přijímající institucí. CZS MU požaduje jazykový certifikát nebo potvrzení instituce, že úroveň vašeho jazyka je dostatečná pro práci u nich. CZS stanovuje povinnost studenta zúčastnit se online jazykového testování PŘED zahájením a PO ukončení mobility. Na základě výsledků testování před mobilitou může být studentovi zdarma přidělena licence pro účast v online jazykovém kurzu. Existují i jiné možnosti, zjisti více v jazykové přípravě.

Stipendia

Výše stipendia na hostitelské instituci se odvíjí od průměrných životních nákladů dané krajiny, které jsou zařazeny do tří kategorií.

U všech partnerských institucí je to 600 EUR/měsíc, u jiných v rozsahu 400-600 EUR/měsíc. Stipendium slouží jenom k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Předměty

V rámci pobytu Erasmus+ student získává kredity na základě plnění dohodnutého pracovního plánu dle délky pobytu. Hostující instituce po ukončení pobytu dává potvrzení o řádném plnění povinností spojených s praxí (včetně docházky), na základě kterého jsou studentovy uznány kredity.

V případě celosemestrálních kurzů student získá 20 ECTS kreditů (nutných k průchodu na MU), u letních stáží dle poměrné délky nebo dohody s ústavem.

Délka pobytu

Standardní délka praktické stáže je 2 až 12 měsíců, často mívá formu prázdninového nebo celosemestrálního pobytu. U partnerských institucí se délka liší, většinou je praxe dohodnuta na léto, výjimečně i na delší dobu, je nutné domluvit se s vedoucím ústavu Mgr. Petrem Elblem, Ph.D. U jiných institucí záleží na vaší dohodě, doporučujeme si stáž dojednat na léto nebo celý semestr. Pozn. Studenti mají možnost vyjet na max. 12 měsíců studia a/nebo praxe a to v každém cyklu (Bc./Mgr.), takže mobilitami šetřit nemusíte :)

Administrace

Po úspěšné nominaci studenta probíhají všechny mobility ve třech fázích. První je období PŘED výjezdem, kdy se uzavírá smlouva s CZS MU, zajišťuje pojištění a začíná jazyková příprava. BĚHEM praxe v zahraničí student musí zasílat průběžné správy, může dělat změny v pracovním plánu, příp. si praxi prodloužit nebo zkrátit. Poslední probíhá PO ukončení mobility, kdy se odevzdává potvrzení hostujícií instituce, vyplňuje závěrečná zpráva a uznává zahraniční praxe. Student je o celém procesu včas informován a studium je mu uznáno po splnění náležité dokumentace ze všech fází. Po celou dobu je student v kontaktu s univerzitním koordinátorem, který je k dispozici pro záležitosti týkající se výjezdu.

Základní informace k administraci pracovního pobytu

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Oborový koordinátor

telefon: 549 49 6954
e‑mail:

Mgr. Pavla Zapletal

Univerzitní koordinátor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info