Níže uvedené publikace je možno objednávat přímo na našem pracovišti u sekretářky paní Maradové.

Řečický děkanát

Řečický děkanát a jeho klérus do roku 1436. Ke studiu středověkých církevních dějin neodmyslitelně patří problematika kostelní a farní sítě, stejně jako výzkum farního duchovenstva. Kniha Václava Nečady tyto aspekty studuje na příkladu řečického děkanátu od 12. století až do husitských válek. 

Cena 390,- CZK

Bez popisku

Kniha „Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě“ je vědeckým katalogem doprovázejícím stejnojmennou výstavu, konanou ve dnech 22. dubna–19. května 2024 v Moravském zemském archivu v Brně. Obsahuje dvě hlavní části: první část obsahuje rozsáhlé vědecké studie zaměřené na klíčové aspekty středověké knižní kultury na Moravě, zahrnující moravské církevně slovanské památky, latinskou literaturu na středověké Moravě, počátky latinské písemné kultury, středověké moravské kalendáře, iluminované rukopisy, knižní vazbu, knihovny ve středověkých městech, církevní a soukromé knihovny, a počátky knihtisku v Brně. Druhá část obsahuje katalog vystavených exponátů s podrobnými komentáři.

Cena 450,- CZK

Pod ochranou svatého Petra: monografie ke stejnojmenné výstavě. První část přináší odborné studie o vztazích Moravy a papežství ve středověku a raného novověku. Druhá část je vlastním výstavním katalogem s množstvím barevných reprodukcí

Cena 890,- CZK

Bez popisku

Sborník věnovaný prof. Tomáši Krejčíkovi obsahuje dvaadvacet příspěvků, které se zabývají sfragistikou, středověkou heraldikou, novověkou heraldikou, vexilologií a symbolikou, numismatikou a nakonec také šlechtickou genealogií, nobilitacemi a sociálním vzestupem.

Cena 590,- CZK

Bez popisku

Výstava v archivu. Publikace se věnuje výstavní prezentaci v prostředí archivu z teoretického i praktického hlediska. Vznikla jako metodická příručka ke stejnojmennému kurzu i pro archivní praxi.

Cena 165,- CZK

Bez popisku

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Monografie Dalibora Havla vzniklá na základě dlouholetého studia rukopisných zlomků. Obsahuje bohatý obrazový doprovod.

Cena 750,- CZK

Bez popisku

Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech. Katalog ke stejnojmenné výstavě připravili Petr Elbel a Ondřej Schmidt ve spolupráci se Stanislavem Bártou.

Cena 297,- CZK

Bez popisku

Dalibor Havel: Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století. Brno 2008.
Cena 150,- CZK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info