Níže uvedené publikace je možno objednávat přímo na našem pracovišti u sekretářky paní Maradové.

Řečický děkanát

Řečický děkanát a jeho klérus do roku 1436. Ke studiu středověkých církevních dějin neodmyslitelně patří problematika kostelní a farní sítě, stejně jako výzkum farního duchovenstva. Kniha Václava Nečady tyto aspekty studuje na příkladu řečického děkanátu od 12. století až do husitských válek. 

Cena 390,- CZK

Pod ochranou svatého Petra: monografie ke stejnojmenné výstavě. První část přináší odborné studie o vztazích Moravy a papežství ve středověku a raného novověku. Druhá část je vlastním výstavním katalogem s množstvím barevných reprodukcí

Cena 890,- CZK

Bez popisku

Sborník věnovaný prof. Tomáši Krejčíkovi obsahuje dvaadvacet příspěvků, které se zabývají sfragistikou, středověkou heraldikou, novověkou heraldikou, vexilologií a symbolikou, numismatikou a nakonec také šlechtickou genealogií, nobilitacemi a sociálním vzestupem.

Cena 590,- CZK

Bez popisku

Výstava v archivu. Publikace se věnuje výstavní prezentaci v prostředí archivu z teoretického i praktického hlediska. Vznikla jako metodická příručka ke stejnojmennému kurzu i pro archivní praxi.

Cena 165,- CZK

Bez popisku

Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Monografie Dalibora Havla vzniklá na základě dlouholetého studia rukopisných zlomků. Obsahuje bohatý obrazový doprovod.

Cena 750,- CZK

Bez popisku

Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech. Katalog ke stejnojmenné výstavě připravili Petr Elbel a Ondřej Schmidt ve spolupráci se Stanislavem Bártou.

Cena 297,- CZK

Bez popisku

Dalibor Havel: Listinné písmo v českých zemích na přelomu 13. a 14. století. Brno 2008.
Cena 150,- CZK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info