Výstava "Pod ochranou svatého Petra" zahájena

Za účasti rektora Martina Bareše byla v pondělí 8. listopadu 2021 v 16:00 v Moravském zemském archivu zahájena výstava "Pod ochranou svatého Petra. Morava a papežství ve středověku a raném novověku." Výstavu připravil Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně, Archivem města Brna a Zemským archivem v Opavě. Cílem výstavy je uchopit a za pomoci autentických archivních dokumentů představit téměř tisíciletý vývoj vztahů Moravy ke Svatému stolci, a sice od počátků moravského křesťanství v 9. století až do konce 18. století.

9. 11. 2021 Stanislav Bárta

Bez popisku

Výstavu úvodními proslovy zahájili Ladislav Macek, ředitel Moravského zemského archivu, Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, Lukáš Fasora, proděkan Filozofické fakulty, a Petr Elbel, vedoucí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Všichni se shodli, že realizace expozice je v současné době malým zázrakem.

Vedle jmenovaných institucí významnou zápůjčkou přispěl Diecézní archiv Biskupství brněnského. K vidění jsou též faksimile z Vatikánského apoštolského archivu, či z soukromé sbírky manželů Bratislavských. „Všechny zapojené archivy poskytly opravdu výjimečné kousky ze svých depozitářů. Výstava je tedy jedinečná i svým rozsahem. Na jednom místě naleznete nejvzácnější písemnosti týkající se vztahů Moravy a papežské kurie od 9. do 18. století,“ zdůraznil Petr Elbel.

Na tvorbě výstavy se v rámci projektové výuky podílely také studentky studijních programů archivnictví a pomocné vědy historické. Po výstavě „Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech“ (2019) se jedná již o druhou realizaci v rámci předmětu „Výstava v archivu“.

Výstavu bude možné shlédnout ve velkém sálu Moravského zemského archivu na adrese Palachovo náměstí 1. Přístupná bude až do 27. listopadu od úterý do soboty vždy od 10 do 18 hodin. „Listiny mohou být z důvodu jejich ochrany vystaveny pouze tři týdny a poté se musí na mnoho let vrátit zpět do svých depozitářů,“ vysvětlil Ladislav Macek.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info