Přijímací řízení

Písemný oborový test

Přijímací zkoušky do oboru Pomocné vědy historické i oboru Archivnictví probíhají formou písemného oborového testu, v němž budou prověřeny znalosti českých a světových dějin od doby stěhování národů do roku 1989 v rozsahu gymnaziální látky.

  • Maximální počet bodů za oborový test: 100
  • Hranice úspěšnosti: 50

Uchazeči, kteří uspějí u oborového testu budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě bodového ohodnocení.

Co se týče jazykových kompetencí, znalosti cizího jazyka nejsou nezbytné pro přijetí. Při studiu je pro vás výhodou (nikoliv podmínkou) znalost němčiny.

Doporučena literatura k oborovému testu

  • Popelka, Miroslav. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk. Praha : SPN, 2001.
  • Čornej, Petr. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk. Praha : SPN, 2001.
  • Hlavačka, Milan. Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy - Novověk. Praha : SPN, 2001.
  • Kuklík, Jan. Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy - Nejnovější dějiny. Praha : SPN, 2002.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Bez přijímacích zkoušek lze přijmout studenty:

  1. na základě předložených potvrzení o účasti v celostátním kole SOČ v oboru historie a dějepisné olympiádě
  2. na základě středoškolského prospěchu z profilových předmětů český (slovenský) jazyk, dějepis, německý nebo latinský jazyk, základy společenských věd. Podrobné informace naleznete v záložce Podmínky přijetí zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF MU naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info