Vše o státnicích

Kdo se může přihlásit k bakalářské zkoušce?

K bakalářské zkoušce se může přihlásit jen ten posluchač, který získal předepsaný počet kreditů a předložil bakalářskou diplomovou (oborovou) práci.

Kde najdu termíny konání státních záverečných zkoušek?

Termíny konání státních záverečných zkoušek budou ohlášeny v aktualitách na webových stránkách ústavu, v IS a na vývěsce na chodbě ústavu.

Co obsahuje SZZ z archivnictví pro imatrikulační ročníky 2016/2017 a mladší?

Státní bakalářská zkouška z archivnictví pro imatrikulační ročníky 2016/2017 a mladší obsahuje:

 1. Obhajobu bakalářské diplomové práce (jen diplomové studium)
 2. Písemnou zkoušku z paleografie, základu pomocných věd historických a archivních dovedností
 3. Ústní zkouška zahrnuje: archivnictví, státní správu, diplomatiku a paleografi

Co obsahuje SZZ z archivnictví pro imatrikulační ročníky do roku 2015/2016?

Státní bakalářská zkouška z archivnictví pro imatrikulační ročníky do roku 2015/2016 obsahuje:

 1. Obhajobu bakalářské diplomové práce (jen diplomové studium)

 2. Písemnou zkoušku z paleografie

 3. Ústní zkouška zahrnuje: českou diplomatiku a kodikologii, státní správu do r. 1620, archivnictví a novou správu.

Co obsahuje SZZ z pomocných věd historických pro imatrikulační ročníky 2016/2017 a mladší?

Státní bakalářská zkouška z pomocných věd historických pro imatrikulační ročníky 2016/2017 a mladší obsahuje: 

1. Obhajobu bakalářské diplomové práce (jen diplomové studium)

2. Písemnou zkoušku z paleografie, chronologie, sfragistiky a heraldiky.

3. Ústní zkouška zahrnuje: středověkou i novověkou diplomatiku, paleografii, kodikologii, sfragistiku a numismatiku.

V případe otázek neváhejte kontaktovat

Olga Barová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 3356
e‑mail:

Martina Maradová

sekretariát ústavu

telefon: 549 49 1582
e‑mail:

Písemná část SZZ

Termíny včetně rozpisu zkoušených budou zveřejněny nejpozději 14 dní před státnicemi.

Další informace k této sekci připravujeme.

Obhajoba bakalářské diplomové práce

Obhajoba diplomové práce rozhodně není formalitou a její kvalita může ovlivnit výslednou známku za diplomovou práci, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. Doporučujeme proto věnovat její přípravě dostatek času. Obhajoba trvá přibližně 30 minut a probíhá před komisí, která je složena z předsedy, vedoucího a oponenta práce a dalších členů, kterými jsou zejména vyučující z ústavu. Jedná se o formální událost, čemuž by měl odpovídat i styl oblečení.

Bez popisku

Průběh obhajoby

 • Oficiální zahájení obhajoby

  • cca 3 minuty
  • oficiální zahájení obhajoby předsedou/kyní komise
  • představení studenta/ky, vedoucího a oponenta
 • Přečtení posudků

  • cca 3 minuty
  • vedoucí práce a oponent přečtou své posudky, popřípadě shrnout jejich hlavní body
 • Student/ka představuje práci a vyjadřuje se k posudkům

  • cca 10-15 minut
  • nejde výhradně o odpovědi na otázky a výhrady oponentů, ale především o představení práce
  • obsahově se zaměřte zejména na:
   • představení cílů práce,
   • stručný přehled výchozího stavu,
   • dosažené výsledky a vlastní přínos k studované problematice (tato část v prezentaci dominovat),
   • otevřené problémy a možné vylepšení práce
 • Otázky a volná rozprava

  • cca 10-15 minut
  • dostanete prostor vyjádřit se připomínkám od vedoucího a oponenta
  • reakce na připomínky pak zpravidla plynule přejde do volné rozpravy, ve které vám mohou klást otázky všichni přítomní
 • Neveřejná část obhajoby

  • budete vyzváni k opuštění místnosti
  • komise se usnese na hodnocení závěrečné práce

Jak zlepšit svou obhajobu?

Poctivá příprava

Nejdříve si text obhajoby sepište tak, aby jeho části byly logicky strukturované. Přednes obhajoby si párkrát vyzkoušejte, nejlépe před někým. Na obhajobu si s sebou můžete vzít poznámky, ale je nevhodné je číst.

Na co se bude komise ptát?

Na otázky v posudcích se řádně připravte, ostatní se pravděpodobně budou týkat citací, formální úpravy a výběru literatury, případně vlastního názoru na nějaký problém týkající se vaší práce. Proto je dobré si práci den před obhajobou znovu pročíst.

Jak prezentovat práci?

Není nutné mít prezentaci v PowerPointu, ale zajímavé informace (statistiky, fotografie atd.) můžete vytisknout a při prezentaci členům komise ukázat . Obhajobu začněte poděkováním za slovo a ukončete poděkováním za pozornost.

Ústní část SZZ

Poslední součástí státní závěrečné zkoušky je její ústní část. Obvykle netrvá déle než 45 minut, záleží na rozsahu odpovědí diplomanta. Ve zkušební místnosti je diplomatovi oznámeno pořadí předmětů, ze kterých bude zkoušen. Otázky vybírají a pokládají jednotliví zkoušející. Po položení otázky student nemá prostor na písemnou přípravu, bude mu však poskytnut čas na rozmyšlení odpovědi.

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info