Okruhy témat kvalifikačních prací:

  • Rekonstrukce vybraného skriptoria v Čechách a na Moravě v přemyslovském období
  • Kopiáře listin přemyslovské éry (na vybraném příkladu); diplomatický a paleografický rozbor, kritická edice
  • Kritická edice vybrané městské knihy s diplomaticko-paleografickou studií
  • Počátky německého novogotického písma v českých zemích; paleografická analýza vybrané městské kanceláře s důrazem na přelom středověku/novověku
  • Fragmenty latinských rukopisů vrcholného a pozdního středověku; katalog a kritická edice pergamenové makulatury z vybraného fondu
  • Listiny českých a moravských vydavatelů přemyslovské éry, počátky kancelářských a archivních struktur v českém státě (na vybraném příkladu vydavatelského/příjemeckého okruhu)
  • Další témata ad hoc vždy po dohodě

Poznámka: každý okruh je volen tak, aby umožňoval konkretizovat dané téma vždy pro potřeby příslušného kvalifikačního stupně (bakalářského – magisterského – doktorského)

Konkrétní téma

  • Koncepty korespondence rady města Brna z listopadu-prosince 1635. Edice a diplomatická analýza

    (bakalářská práce)

Zaujalo Vás některé z témat?

Napadá Vás téma vlastní?

Chcete spolupracovat s tímto vedoucím?

Domluvte si konzultaci!

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.


telefon: 549 49 3756
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info