• Dílo Benvenuta Rambaldi da Imolaa jeho pokračovatele v rukopise Brněnský městský archiv, sbírka Mitrovských A101
 • Komplexní analýza vybraného historiografického rukopisu
 • Kodikologická analýza vybraného rukopisu obsahujícího text nekrologického
   charakteru a jeho zasazení do širšího kontextu (výhledově vč.
   edice/prosopografického zpracování)
 •  Kodikologická analýza vybraného rukopisu obsahujícího text
   historiografického charakteru a jeho zasazení do širšího kontext
 • Hagiografie o (českých) světcích (přehled bádání o legendách vybraného
   světce/rukopisy)
 • Papežství a české země ve světle papežských listin a listů (do r. 1200)
 • Listina Jindřicha IV. z r. 1086 (DH IV. 390) a její historiografie
 • Urbář strahovského kláštera (diplomatika, kodikologie)
 • Forma dochování listin české a moravské provenience doby přemyslovské

Zaujalo Vás některé z témat?

Napadá Vás téma vlastní?

Chcete spolupracovat s tímto vedoucím?

Domluvte si konzultaci!

doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.


telefon: 549 49 7994
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info