Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
 • Kodikologická analýza rukopisů z centrálního archivu řádu německých rytířů ve Vídni obsahující texty z kostnického koncilu.
 • Diplomatický rozbor originálních listin velmistra řádu německých rytířů uložených v českých a moravských archivech.
 • Spor mezi Polskem, Litvou a řádem německých rytířů ve středověku (vybrané aspekty)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
 • Zpracování a inventář vybraného archivního fondu.
 • Analýza vybraného okruhu zástavních listin.
Mgr. Petr Elbel, Ph. D.
 • Rekonstrukce a analýza kostelní sítě ve vybraném děkanátu pražské arcidiecéze v době předhusitstké.
 • Kaple, oltáře a jiná nižší beneficia ve vybraném městském farním kostele v Čechách a na Moravě v pozdním středověku.
 • Personální složení vybrané kolegiátní kapituly v Čechách a na Moravě ve středověku (práce především s papežskými listinami!).
 • Kariéry českých a moravských kleriků ve středověku: příkladová studie nebo širší komparace (práce především s papežskými listinami!).
 • Kancelář a diplomatika lucemburských králů a císařů.
 • Diplomatická analýza vybraného typu královských, biskupských nebo soukromých listin v českých zemích v pozdním středověku.
 • Prosopografická studia z prostředí dvora Zikmunda Lucemburského.  
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
 • Historiografie brněnských augustiniánů v raném novověku  (magisterská práce)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info